HIETANIEMI & YLITORNIO SOCKNAR


Aili i Vitsaniemi. Bomärket användes 1835 av en Olof Aili.


Ajo i Kainuunkylä, variant 1. Bomärke enligt "Ylitornion Joulu" 1985.

Ajo i Kainuunkylä, variant 2. Bomärket användes 1813 av Ablona Ajo.


Ala-Anunti i Kainuunkylä. Bomärke enligt "Ylitornion Joulu" 1985.


Eklund i Päkkilä. Bomärket användes 1863 av Israel Johansson Eklund.


Ero i Koivukylä. Bomärket användes 1798 av Olof Olsson Ero.


Forsman i Puostijärvi. Bomärket användes 1841 av Adam Johansson Forsman.


Grape (Nautapuodi) i Kainuunkylä. Släkten härstammar från borgaren Arendt Grape i Lübeck (+1600). Hans sonson Arendt Arendsson Grape (1612-87) anlade Kengis bruk och blev genom köp husbonde på Nautapuodi gård i Kainuunkylä. Bomärket användes 1788 av Salomon Arendtsson Grape.

Grape (Korpi) i Koivukylä. Bomärket användes 1791 av Jakob Grape.


Greve i Lohijärvi. Bomärket användes 1818 av Henrik Greve.


Hannu i Päkkilä. Bomärket användes 1792 av Jöran Hannu. En Aron Jöransson Hannu, antagligen den förstnämndes son, använde samma bomärke fast spegelvänt 1793.


Harri eller Harrila i Alkkula. Bomärket användes 1813 av Per Harrila.


Heikinpieti i Vitsaniemi, variant 1. Bomärket användes 1792 av Jöran Persson Heikinpieti.

Heikinpieti i Vitsaniemi, variant 2. Bomärket användes 1860 av Isak Heikinpieti.


Heikka i Kainuunkylä (?). Bomärket användes 1813 av en Henrik Heikka, som möjligen var från Kainuunkylä..


Hirstiö i Kainuunkylä. Bomärket användes 1813 av Johan Henrik Johansson Hirstiö.


Huhta i Armasjärvi. Bomärket användes 1806 av Per Persson Huhta.


Huhta i Niemis, variant 1. Bomärket användes 1694 av nämndemannen Anders Anundsson Huhta.

Huhta i Niemis, variant 2. Bomärket användes 1710 av Anders Andersson Huhta.


Huhtanantti i Niemis, variant 1. Bomärket användes 1772 av nämndemannen Johan Johansson Huhtanantti och 1803 av Per Johansson Huhtanantti.

Huhtanantti i Niemis, variant 2. Bomärket användes 1810 av Per Johansson Huhtanantti.

Huhtanantti i Niemis, variant 3. Bomärket användes 1810 och 1813 av Abraham Johansson Huhtanantti.


Huukkila i Koivukylä. Bomärket användes 1827 av Johan Huukkila.


Jaako i Koivukylä, variant 1. Bomärket användes 1860 av nämndemannen Per Johansson Jaako.

Jaako i Koivukylä, variant 2. Bomärket användes 1863 av ovannämnde Per Johansson Jaako.


Jaako i Koutujärvi. Bomärket användes 1862 av nämndemannen Isak Henriksson Jaako.


Joki i Niemis. Bomärket användes av Johan Hansson Joki 1788.


Juva i Koivukylä. Bomärket användes 1803 av Abraham Juva.


Kaisajuntti i Niemis. Bomärket användes 1601 av birkarlen Jöns Olofsson Kaisajuntti.


Kalliainen i Niemis. Nils Eriksson Kangas (1760-1836) av birkarlssläkten Pajanen var 1793-1802 husbonde på Kalliainen gård i Soukolojärvi, Kuivakangas. Hans son Erik Nilsson Kalliainen (1802-1882), vilken var bosatt i Niemis, använde detta bomärke 1850.


Kallio i Vitsaniemi. Bomärket användes 1818 av Mickel Mickelsson Kallio.


Kannala i Kainuunkylä, variant 1. Bomärke enligt "Ylitornion Joulu" 1985.

Kannala i Kainuunkylä, variant 2. Bomärket användes 1813 av Olof Kannala.


Karinen (Karist) i Armassaari. Släkten är en birkarlssläkt, känd sedan 1539. Bomärket användes 1601 av birkarlen Per Jonsson Karinen (Kariste) (nämnd 1595-1634). År 1454 satte borgaren i Åbo, Andris Kariste sitt sigill under en handling. Bomärket på hans sigill visar vissa likheter med Armassaarisläkten Karinens. Se: http://www.juhasinivaara.fi/sinetit/332.gif


Karkiainen i Alkkula. Bomärket användes 1806 av Olof Persson Karkiainen.


Kirkonmäki i Koivukylä, variant 1. Bomärket användes av nämndemannen Nils Johansson Kirkonmäki 1798.

Kirkonmäki i Koivukylä, variant 2. Bomärket användes av Isak Nilsson Kirkonmäki 1818.


Kiviniemi i Kainuunkylä. Bomärket användes 1794 av Per Kiviniemi.


Knuutti i Vitsaniemi. Bomärket användes av Henrik Knuutti 1831.


Korpi i Koivukylä. Bomärket användes 1816 av Henrik Korpi.


Korva i Vitsaniemi. Bomärket användes 1850 av Johan Hansson Korva. Hans hustru och dotter använde vid samma tillfälle snarlika bomärken.


Kulluvaara i Kainuunkylä. Bomärket användes 1788 av Mickel Johansson Kulluvaara.


Kumppani i Niemis. Bomärket användes 1788 av Johan Kumppani.


Kuurunen i Kainuunkylä, variant 1. Bomärke enligt "Ylitornion Joulu" 1985.

Kuurunen i Kainuunkylä, variant 2. Bomärket användes 1810 av Johan Kuurunen.


Lakkala i Kainuunkylä. Bomärket användes av Nils Lakkala 1813.


Lassheikki i Kainuunkylä. Bomärke enligt "Ylitornion Joulu" 1985.


Lassinantti i Koivukylä. Bomärket användes 1695 av nämndemannen Lars Andersson Lassinantti, samt 1797 av Isak Lassinantti.


Lauri i Kainuunkylä. Bomärket användes 1788 av Mickel Abrahamsson Lauri.


Lauri i Varttosaari. Bomärket användes 1810 av Abraham Abrahamsson Lauri.


Lovikka i Kainuunkylä. Bomärke enligt "Ylitornion Joulu" 1985. Bomärket användes 1805 av Per Lovikka.


Maijanen i Kainuunkylä. Bomärke enligt "Ylitornion Joulu" 1985.


Mansikka i Päkkilä. Bomärket användes 1810 av Johan Mansikka.


Matinheikki i Koivukylä. Bomärket användes 1850 av Johan Eriksson Matinheikki.


Mettävainio i Nuotioranta, variant 1. Bomärket användes av Johan Karlsson Mettävainio 1788

Mettävainio i Nuotioranta, variant 2. Bomärket användes1813 av Johan Mettävainio.


Mikonantti i Koivukylä. Bomärket användes 1789 av Johan Nilsson Mikonantti.


Mäki i Koivukylä. Bomärket användes 1790 av Olof Persson Mäki i Koivukylä.


Nikulas i Armasjärvi. Bomärket användes 1862 av Salomon Nilsson Nikulas.


Niva i Vitsaniemi. Bomärket användes 1858 av Isak Hansson Niva.


Olkkuri i Kainuunkylä. Bomärke enligt "Ylitornion Joulu" 1985. Bomärket användes bl.a 1788 och 1794 av Erik Olkkuri, samt 1815 av Isak Olkkuri. År 1813 använde Isak Olkkuri bomärket upp- och nedvänt


Paavola i Koivukylä. Bomärket användes 1858 av Johan Isaksson Paavola.


Pallakka i Pallakka. Bomärket användes 1859 av Fredrik Henriksson Pallakka.


Palo eller Stål i Niemis. Bomärket användes 1834 av Olof Olsson Palo eller Stål.


Parpa i Vitsaniemi. Bomärket användes 1833 av Elias Parpa.


Penikajärvi i Penikajärvi. Bomärket användes 1860 och 1863 av Johan Adamsson Penikajärvi.


Pentilä i Päkkilä. Bomärket användes 1810 av Abraham Henriksson Pentilä.


Pietainen i Koivukylä. Bomärket användes 1805 av Isak Pietainen.


Pietilä i Päkkilä. Bomärket användes 1850 av Per Adamsson Pietilä.


Pikku i Saarijärvi. Bomärket användes 1860 av Isak Isaksson Pikku.


Ponka i Kainuunkylä. Bomärket användes 1807 av Nils Karlsson Ponka.


Purainen i Kainuunkylä. Bomärket användes 1790 av Per Purainen i Kainuunkylä.


Rantatalo i Koutujärvi. Bomärket användes 1860 av Salomon Rantatalo.


Rousu i Kainuunkylä. Bomärket användes 1835 av nämndemannen Mickel Persson Rousu. Han använde samma bomärke i något olika varianter i ett antal bouppteckninar vid 1800-talets början, t.ex. 1803, 1804.


Saari i Päkkilä. Bomärket användes 1601 av Jöns Markusson Saari.


Sammeli i Päkkilä. Bomärket användes1804 av Johan Persson Sammeli.


Simu i Vitsaniemi. Bomärket användes 1802 av Karl Karlsson Simu.


Svan i Koivukylä. Bomärket användes 1808 av Esaias Svan.


Tiensuu i Niemis, variant 1. Bomärket användes 1804 av nämndemannen Henrik Hindersson Tiensuu.

Tiensuu i Niemis, variant 2. Bomärket användes 1837 av Salomon Henriksson Tiensuu.

Tiensuu i Niemis, variant 3. Bomärket användes 1862 av Johan Olofsson Tiensuu.


Tolppi i Alkkula. Bomärket användes 1813 av Karl Tolppi.


Torikka i Nuotioranta. Bomärket användes 1788 av Henrik Olsson Torikka.


Tulkki i Armassaari. Bomärket användes 1620 av birkarlen och lappfogden Olof Anundsson Tulkki.


Tyni i Kainuunkylä. Bomärke enligt "Ylitornion Joulu" 1985.


Viippola i Alkkula. Bomärket användes 1813 av Nils Viipola.


Vittikko i Kainuunkylä. Bomärket användes 1789 av Mickel Mickelsson Vittikko.


Vuolonpieti i Vitsaniemi. Bomärket användes 1792 av Per Larsson Vuolonpieti.


Vuomajärvi i Päkkilä. Bomärket användes 1804 av nämndemannen Karl Persson Vuomajärvi.


Yli-Anunti i Kainuunkylä. Bomärke enligt "Ylitornion Joulu" 1985.


Ylivainio i Taroniemi. Bomärket användes 1816 av Abraham Eriksson Ylivainio.


Ylivainio i Taroniemi. Nämndemannen Hans Hindersson Ylivainio i Taroniemi, Alkkula, använde detta bomärke 1755.


Mörtberg - se Övertorneå


[Tillbaka]