KARESUANDO & ENONTEKIÖ SOCKNAR


Baas i Palojoensuu, variant 1. Bomärket användes 1831 av Mats Olsson Baas.

Baas i Palojoensuu, variant 2. Bomärket användes 1831 av Johan Henriksson Baas.

Baas i Palojoensuu, variant 3. Bomärket användes av Johan Matsson Baas 1852.


Eira. Bomärket användes 1865 av Anders Andersson Eira (1807-1890) i Suonttavaara sameby.


Hetta (Kaukonen) i Hetta. Bomärket användes 1789 av Henrik Claesson Kaukonen-Hetta (+1817), genom giftermål husbonde på Hetta nybygge.


Idivuoma (Riska) i Idivuoma, variant 1. Bomärket användes 1831 av Johan Magnusson Idivuoma (1780-1858), vilken senare flyttade till Viikusjärvi..

Idivuoma (Riska) i Idivuoma, variant 2. Bomärket användes 1863 av Johan Petter Johansson Idivuoma. Se även Riska.


Jatko i Kuttainen, variant 1. Bomärket användes 1841 av Johan Persson Jatko (1796-1873).

Jatko i Kuttainen, variant 2. Bomärket användes 1846 av den ovannämnde Johan Persson Jatko.

Jatko i Kuttainen, variant 3. Bomärket användes 1858 av den ovannämnde Johan Persson Jatko.


Karesuando i Karesuando. Bomärket användes 1735 av Mårten Eriksson Karesuando (1767-1750).


Kiviniemi i Maunu. Bomärket användes av klockaren Claes Johannson Kiviniemi 1835.


Leppäjärvi i Leppäjärvi, variant 1. Bomärket användes 1826 av Henrik Olsson Leppäjärvi (+1837).

Leppäjärvi i Leppäjärvi, variant 2. Bomärket användes av Erik Henriksson Leppäjärvi 1843. Samma bomärke, fast svängt 90 grader motsols användes 1847 av Elias Johansson Leppäjärvi.


Loddainen. Bomärket användes 1736 av länsmannen Guttorm Loddainen.


Marainen (Raattamaa) i Sudjavaara. Bomärket användes 1860 av Olof Eriksson Raattamaa-Marainen (*1825).


Marainen i Ruodosniemi. Bomärket användes 1865 av en J. Persson Marainen. Troligen är initialen J felakig, då ingen av Per Andersson Marakatt-Marainens söner bar ett namn som började på J.


Marakatt. Bomärket användes 1839 av Anund Larsson Marakatt (1789-1844), Lussimarainen.


Maunu i Maunu. Bomärket användes 1735 och 1737 av kyrkvärden, nämndemannen, länsmannen och kronofogden Måns Eriksson Maunu (1673-1753).


Muotkajärvi i Muotkajärvi. Bomärket användes 1842 av Mickel Nilsson Muotkajärvi.


Niva (Pietu) i Karesuando. Släkten är en gren av birkarlssläkten Pajanen och dess bomärke kan möjligen vara ett arv från denna släkt. Bomärket användes 1840 av kyrkvärden Johan Persson Niva eller Pietu (1810-81)


Nutti, variant 1. Bomärket användes 1849 av Jon (Jonas) Andersson Nutti (1799-1868) i Lainiovuoma sameby.

Nutti, variant 2. Bomärket användes 1866 av Knut Persson Nutti (1825-1889) i Lainiovuoma sameby.


Närvä i Närvä, variant 1. Bomärket användes 1845 av Johan Johansson Närvä (1797-1875).

Närvä i Närvä, variant 2. Bomärket användes 1841 , 1857 och 1862 av ovannämnde Johan Johansson Närvä.


Omma. Bomärket användes av Johan (Jonas?) Henriksson Omma 1839.


Palojoensuu i Palojoensuu. Lars Johansson Palojoensuu använde detta bomärke 1831.


Palopää. Bomärket användes 1840 av Henrik Nilsson Palopää (1804-77) i Rommavuoma sameby.


Piltto. Bomärket användes 1859 av Lars Jonsson Piltto (1814-1904) i Könkämä sameby.


Raattamaa I i Kuttainen, variant 1. Bomärket användes 1831 av nämndemannen Johan Persson Raattamaa (1777-1854).

Raattamaa I (Pounu) i Kuttainen, variant 2. Bomärket användes 1828 av Per Persson Raattamaa (1781-1829).


Raattamaa II i Kuttainen, variant 1. Bomärket användes 1789 av Johan Eriksson Kyrö eller Kuttainen eller Raattamaa (1752-1804).

Raattamaa II i Kuttainen, variant 2. Bomärket användes 1835 av ovannämnde Johan Eriksson Raattamaas son, kyrkvärden Johan Johansson Raattamaa (1779-1857).

Raattamaa II i Kuttainen, variant 3. Bomärket användes 1858 av Efraim Persson Jatko-Raattamaa (1827-1916).


Riska (Idivuoma) i Idivuoma, variant 1. Bomärket användes 1735 av kyrkvärden, gästgivaren och klockaren Samuel Olsson Riska (1664-1748)

Riska (Idivuoma) i Idivuoma, variant 2. Bomärket användes 1793 av Samuel Olsson Riskas son Johan Samuelsson Riska (d.y.) (1726-1801).

Riska (Idivuoma) i Idivuoma, variant 3. Bomärket användes1826 av Johan Magnusson Riska (1780-1839).

Riska (Idivuoma) i Idivuoma, variant 4. Bomärket användes 1845, 1847 och 1848 av Per (Petter) Johansson Riska (1806-83). Se även Idivuoma.


Simma. Bomärket användes 1841 av Ingrid Larsdotter Simma (1805-67), gift 1:o med Anders Andersson Piltto, gift 2:o med Isak Eriksson Marakatt..


Suonttajärvi i Suonttajärvi, variant 2. Bomärket användes 1839 av Elias Suonttajärvi. Elias bror Erik använde samma bomärke, fast vänt horisontellt samma år.

Suonttajärvi i Suonttajärvi, variant 2. Bomärket användes 1843 av Nils Suonttajärvi.


Tomma. Bomärket användes 1843 av Lars Persson Tomma (1781-1852) i Könkämä sameby.


Tuoremaa i Karesuando. Bomärket användes 1863 av Olof Tuoremaa.


Töyrä i Kuttainen. Bomärket användes 1863 av Isak Persson Töyrä (1836-1912)..


Unga. Bomärket användes 1849 av Guttorm Nilsson Unga (1805-94), kallad "Boasta-Guthur," i Lainiovuoma sameby.


Valkeapää. Bomärket användes 1836 av Guttorm Knutsson Valkeapää (1789-1868) i Könkämä sameby.


Vanhapiha i Sudjavaara. Bomärket användes 1858 av Abraham Persson Vanhapiha (*1816).


Vasara, variant 1. Bomärket användes 1842 av Karin Vasara.

Vasara, variant 2. Bomärket användes 1842 av Anders Vasara.


Vuontisjärvi i Vuontisjärvi, variant 1. Bomärket användes av Olof Persson Vuontisjärvi 1826.

Vuontisjärvi i Vuontisjärvi, variant 2. Bomärket användes av ovannämnde Olof Persson Vuontisjärvi 1843.

Vuontisjärvi i Vuontisjärvi, variant 3. Bomärket användes av Jakob Johansson Vuontisjärvi 1851.


Aidantausta - se Muonio
Kaukonen - se Hetta
Prost - se Jukkasjärvi


[Tillbaka]