KÄLLFÖRTECKNING

Då detta arbete är populärvetenskapligt till sin natur, har jag valt att inte ange exakt källa för varje enskilt bomärke - det skulle innebära ett alltför stort arbete. Så gott som alla bomärken kommer dock från någon av följande källor:

 

 

KARESUANDO & ENONTEKIÖ

Enontekiö kommunionsbok 1731-63
Enontekis tingslag, bouppteckningar för, 1833-47
Enontekiö sockenstämmoprotokoll 1788-1840, 1853.
Karesuando sockenstämmoprotokoll 1812-43

 

JUKKASJÄRVI

Hjalmar Falks samlingar på landsarkivet i Härnösand, kapsel 1 och 2 (Jukkasjärvi)
Ingemar Lindstedts dagbok 1832-46 (Jukkasjärvi)
Jukkasjärvi kyrkoräkenskaper 1783-1846
Jukkasjärvi sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll 1832-88
Jukkasjärvi tingslag, dombok för 1717-1806

 

GÄLLIVARE

Gällivare sockenstämmoprotokoll 1838-57

 

MUONIONALUSTA & MUONIO

Enontekiö sockenstämmoprotokoll 1788-1840, 1853.
Muonio sockenstämmoprotokoll 1841-58

 

PAJALA, TÄRENDÖ & KOLARI

Berggård, Birger 1998: "Kangos 350 år 1640-1990", Kangos
Domböcker för Övertorneå tingslag.
Manualhandlingar, domkapitlet i Härnösands arkiv (1755)
Pajala, bilagor till lysning och vigsel 1820-75
Pajala, bouppteckningar 1821-48.
Pajala kyrkoräkenskaper 1764-1846
Pajala sockenstämmoprotokoll 1823-36
Pajala sockenstämmoprotokoll 1835-48
Pajala sockenstämmoprotokoll 1848-62

 

ÖVERTORNEÅ, KORPILOMBOLO & TURTOLA

Dombok för Övertorneå tingslag 1691
Roterings- och utskrivningslängder 1630
Ylitornio sockenstämmoprotokoll 1808-19
Övertorneå tingslag, bouppteckningar.
Övertorneå kyrkoräkenskaper 1777-1850.
Övertorneå Lysningsattester 1823-1859

 

HIETANIEMI & YLITORNIO

Hietaniemi kyrkoräkenskaper 1788-1831
"Ylitornion joulu" 1985 (Kainuunkylä)
Ylitornio sockenstämmoprotokoll 1808-19
Övertorneå tingslag, bouppteckningar.

 

KARL GUSTAV & KARUNKI

Karl Gustav kyrkoräkenskaper 1784-1830
Karl Gustav sockenstämmoprotokoll 1814-28

 

NEDERTORNEÅ & ALATORNIO

Alatornio kyrkoräkenskaper 1683-1770, 1759-1800
Nedertorneå sockenstämmoprotokoll

 

ÖVRIGT

Anteckningar av fil. Dr. Erik Wahlberg (Birkarlars bomärken)
Fogderäkenskaper för Västerbottens lappmarker 1598-1620 (Birkarlars bomärken)
Mantalslängder för Västerbotten 1694-96 (Över- och Nedertorneå)

 


[Tillbaka]