KARL GUSTAVS & KARUNKI SOCKNAR


Alamaa i Kukkola. Bomärket användes 1816 och 1831 av Henrik Josefsson Alamaa.


Anunti el. Liisa i Kukkola. Bomärket användes 1830 av Jakob Anunti el. Liisa.


Erkki i Kukkola. Bomärket användes 1814 av Abraham Erkki.


Frankki (Frankkila) i Kukkola, variant 1. Bomärket 1816 av Johan Frankki.

Frankki (Frankkila) i Kukkola, variant 2. Bomärket användes1820 av ovannämnde Johan Frankki. -Se även Malmström.


Fräki i Kukkola. Bomärket användes 1789 av Henrik Fräki.


Haara i Keräsjoki. Bomärket användes 1828 av Abraham Andersson Haara.


Hammas i Kukkola. Bomärket användes 1789 av Lars Larsson Hammas.


Kangas i Karungi. Bomärket användes 1815 av nämndemannen Olof Kangas.


Kitti i Karungi. Bomärket användes 1814 av Erik Kitti.


Kitti i Korpikylä. Bomärket användes 1784 av Knut Abrahamsson Kitti.


Laiti i Kukkola. Bomärket användes 1827 av Adam (?) Laiti.


Lähdet i Kukkola. Bomärkte användes av Olof Johansson Lähdet 1831.


Malmström (Frankki) i Kukkola. Bomärket användes1816 av gästgivaren Jakob Larsson Kemi - Malmström eller Frankki (1766-1817). -Se även Frankki.


Matti i Kukkola. Bomärket användes 1831 av Johan Matti.


Nikki i Kukkola. Bomärket användes 1814 av Isak Nikki.


Niva i Korpikylä. Bomärket användes 1816 av Johan Niva.


Oja. Johan Oja, troligen bosatt i Karl Gustavs sn., använde detta bomärke 1827.


Ollinen i Korpikylä. Bomärket användes 1827 av David Ollinen.


Paavo i Kukkola. Bomärket användes 1814 av Nils Paavo.


Pasu i Kukkola. Bomärket användes 1784 av Henrik Pasu.


Pipping i Korpikylä. Bomärket användes 1814 av Johan Pipping.


Rautio i Karunki och Vittangi. Bomärket användes 1846 av Johan Nilsson Rautio i Vittangi, byggmästare vid uppförandet av Vittangi kyrka. Han flyttad sedan tillbaka till sin födelseort Karunki, men sonen Johan Erik Johansson Rauto stannade kvar i Vittangi och blev klockare. Släkterna Rautio och Råman i Vittangi härstammar från honom.


Risto i Karunki. Bomärket användes 1797 av Henrik Risto.


Rova i Korpikylä, variant 1. Bomärket användes 1797 av Isak Rova.

Rova i Korpikylä, variant 2. Bomärket användes 1828 av Per Persson Rova.

Rova i Korpikylä, variant 3. Bomärket användes 1803 av Anders Rova.


Sakari i Karunki. Bomärket användes 1795 av Henrik Sakari. En Olof Olsson Sakari använde 1784 ett bomärke som är identiskt med bokstaven "M."


Seittu i Karunki. Bomärket användes 1831 av Henrik Seittu.


Suo i Korpikylä. Bomärket användes 1790 av Abraham Suo.


Tapani i Kukkola. Bomärket användes 1831 av Per Tapani.
Tuohea i Korpikylä. Bomärket användes 1795 av Staffan Tuohea, samt 1814 av Johan Tuohea.

Uusimaa i Korpikylä. Bomärket användes 1795 av Henrik Uusimaa.


Vanhatalo i Korpikylä. Johan Vanhatalo använde detta bomärke 1814.


Vuopio i Korpikylä. Bomärket användes 1820 av Johan Vuopio


Välikoski. Bomärket användes 1814 av Nils Välikoski.


FAKSIMILER
Ur Karl Gustavs kyrkoräkenskaper

ALAMAA
(Kukkola)
Henrik Josefsson Alamaa 1830

ANUNDI
(Kukkola)
Jakob Anundi 1830

FRÄKI
(Kukkola)
Henrik Fräki 1784

HAMMAS
(Kukkola)
Lars Larsson Hammas 1789

KANGAS
(Karungi)
Olof Kangas 1815

KITTI
(Korpikylä)
Knut Abrahamsson Kitti 1784

MALMSTRÖM
(Kukkola)
Jakob Malmström 1816

SUO
(Korpikylä)
Abraham Suo 1790

TAPANI
(Kukkola)
Per Tapani 1831[Tillbaka]