ÖVERTORNEÅ, KORPILOMPOLO & TURTOLA SOCKNAR


Aasa i Juoksengi. Gården Aasa i Juoksenki har fått sitt namn efter Åsa (nämnd 1644-45), änka efter Mickel Henriksson (Taavola), som tillhörde birkarlssläkten Taavola. Bomärket användes 1762 av Jöns Jönsson Aasa. Samma bomärke, fast liggande, användes 1835 av en Henrik Aasa. Bomärket är mycket likt släkten Taavolas (se denna).


Alanenpää i Turtola. SBomärket användes 1813 av Mickel Alanenpää.


Antti i Pello. Gården har fått sitt namn efter Anders Henriksson (Pello) (nämnd 1583-1629, och son till birkarlen Henrik Staffansson Pello), eller hans sonson Anders Staffansson (+1696). Bomärket användes 1837 av Isak (?) Antti.


Antti. Bomärket användes 1813 av en Olof Nilsson Antti, som antagligen var bosatt i Övertorneå sn.


Assola i Haapakylä. Bomärket användes av Hans Assola 1809.


Aunes i Kuivakangas, variant 1. Gården Aunes namn kommer av namnet Agnes. Johan Henriksson Lahti-Töyrä (1669-1739) av släkten Mämmi från Alamuonio blev husbonde på Töyrä gård i Kuivakangas. Hans son Mickel Johansson Töyrä-Aunes (1707-78) var husbonde på Aunes gård. Detta bomärke användes 1810 av dennes sonson Mickel Jonasson Aunes (1776-1818).

Aunes i Kuivakangas, variant 2. Bomärket användes 1835 av ovanstående Mickel Jonasson Aunes son Isak Mickelsson Aunes (*1799).


Autio i Haapakylä. Bomärket användes 1836 av Isak Mickelsson Autio.


Bucht i Tengeliö. Släkten Bucht härstammar från kapten Gustav Bucht (1696-1759), vilken var husbonde på Hannukkala gård i Tengeliö. Gustav Bucht var med största sannolikhet son till kronofogden och rusthållaren Lars Zachrisson Bucht i Uskila, Hollola socken. Denne var i sin tur sonson till kvartermästaren Sven Mårtensson Bucht i Kallio, Tammela socken (nämnd 1606-1625). Bomärket användes 1808 av Gustav Buchts son Jakob Gustavsson Bucht eller Hannukkala (1757-1823), husbonde på Hannukkala gård.


Erkheikki i Kaulinranta. Bomärket användes 1803 av Aron Hindersson Erkheikki (*1773).


Esko i Turtola. Bomärket användes 1813 av Eskil Eskilsson Esko (*1760).


Filppa i Juoksengi. Bomärket användes 1813 av Johan Jönsson Filppa (*1787).


Filpus i Juoksengi. Bomärket användes 1813 av Henrik Olofsson Filpus (*1756).


Hannu i Ohtanajärvi. Bomärket användes 1856 av Isak Persson Hannu.


Hannu i Pello. Hannu gård i Pello har antagligen fått sitt namn efter Hans Mickelsson (nämnd 1588-1633). Bomärket användes 1842 av gårdens husbonde Mickel Persson Hannu, vars barn verkar ha kallats Hannunjuntti.


Hannukainen i Kuivakangas. Släkten Hannukainen är en gren av birkarlssläkten Kyrö. Johan Anundsson Tolppi från Alkkula (*1734) blev under 1700-talets andra hälft husbonde på Hannukainen gård i Kuivakangas. Hans sonsons son Johan Olofsson Hannukainen (1828-1893), vilken sedermera blev husbonde på Kangas gård i Kirunujärvi, Korpilombolo sn, använde detta bomärke 1854.


Heikka eller Närkki i Mikkolansaari. Hans Olsson Heikka eller Närkki, son till Olof Jönsson Käyräsvuopio (se Käyräsvuopio), använde detta bomärke 1690.


Heikkilä i Haapakylä. Släkten Heikkilä är en gren av birkarlssläkten Kippa i Haapakylä, vars stamfader Olof Larsson (Kippa) nämnd 1539-53. Dennes sonsons son, Erik Larsson Heikkilä (nämnd 1637-56) var den förste husbonden på Heikkilä gård. från Bomärket tecknades 1837 av Olof Heikkilä.


Huhtasaari i Kuivakangas. Gården Huhtasaari grundades omkring 1666 av Erik Eriksson Toolainen från Juoksengi. Johan Isaksson Huhtasaari och Isak Isaksson Huhtassari använde detta bomärke 1837 respektive 1862.


Iivari i Marjosaari. Bomärket användes 1813 av Salomon Iivari.


Jaukkuri i Ruskola. Bomärket användes 1601 av birkarlen Per Jonsson Jaukkuri i Ruskola. Han var husbonde på sedermera Ojanen gård.


Juntti i Ruskola. Bomärket användes av Mickel Juntti 1832


Kaijanmikko i Marjosaari. Bomärket användes 1813 av Olof Kaijanmikko.


Kauma i Kuivakangas. Bomärket användes 1813 av Salomon Kauma.


Keikkala i Pirttiniemi. Bomärket användes 1810 av Erik Johansson Keikkala.


Keisu i Marjosaari, variant 1. Bomärket användes 1813 av Per Persson Keisu (*1782).

Keisu i Marjosaari, variant 2. Bomärket användes 1813 av Aron Johansson Keisu (*1786).


Keksi i Torakankorva (Marjosaari). Bomärket användes 1805 av Johan Keksi.


Kieri i Kuivakangas. Bomärket användes 1802 av Henrik Hindersson Kieri (*1764).


Keisu i Marjosaari, varant 1. Bomärket användes 1813 av Per Persson Keisu (*1782).

Keisu i Marjosaari, varant 2. Bomärket användes 1813 av Aron Keisu (möjligen Aron Persson Keisu, *1800)..


Kivijärvi. Bomärket användes av Johan Petter Fredriksson Kivijärvi 1849.


Kohkoila i Kaulinranta. Isak Matsson Kohkoila (*1773) använde detta bomärke 1813.


Kohkoinen i Kuivakangas, variant 1. Den äldre birkarlssläkten Kohkoinen härstammar från bröderna Mickel (birkarl), Erik (birkarl) och Jöns Joensson, söner till Joen Kohkoinen och hans hustru Karin. Mickel Joensson var husbonde på Kohkoinen gård 1539-79, Erik Joensson var husbonde på Kohkoila gård i Kaulinranta 1554-1603, och Jöns Joensson husbone på Vanhainen gård i Kaulinranta 1554-55. Bomärket användes av Mickel Joenssons son, nämndemannen Mickel Mickelsson Kohkoinen (nämnd 1580-1623) år 1613. Han blev den siste husbonden av sin släkt på Kohkoinen gård, vilken övertogs av hans svärson, birkarlen, nämndemannen, länsmannen och gästgivaren Jöns Klemetsson från Vojakkala (son till Klemet Henriksson på Liisa gård - se Liisa). Från Jöns Klemetsson Kohkoinen, som var sin tids rikaste man i Tornedalen och en av de rikaste i Norrland, härstammar åtskilliga släkter i Tornedalen.

Kohkoinen i Kuivakangas, variant 2. Birkarlen, nämndemannen, länsmannen och gästgivaren Jöns Klemetsson Kohkoinen använde detta bomärke 1630.

Kohkoinen i Kuivakangas, variant 3. Bomärket användes av Johan Johansson Kohkoinen 1848. Bomärket är i princip detsamma som Jöns Klemetsson Kohkoinens bomärke från 1630.

Kohkoinen i Kuivakangas, variant 4. Detta bomärke användes av Mats Matsson Kohkoinen 1834.


Korvola i Kuivakangas. Bomärket användes 1862 av Johan Henriksson Korvola.


Krants (Krantz) i Tengeliö. Bomärket användes 1813 av Henrik Krants.


Kuttainen i Haapakylä. Bomärket användes 1861 av nämndemannen Johan Kuttainen.


Kyrö i Pello, variant 1. Birkarlssläkten Kyrö i Pello härstammar från nämndemannen och birkarlen Anund Anundsson (nämnd 1539-49). Hans sonson, Jöns Olofsson Kyröläinen undertecknade med detta bomärke Älvsborgs lösen, andra terminen, 1613. Från Jöns Kyröläinen härstammar en släkt som idag har tusentals medlemmar i Sverige, Norge och Finland.

Kyrö (Rantakyrö) i Pello, variant 2. Jöns Olofsson Kyröläinens sonsons sonson, Mattias Olofsson Kyrö (1712-92), husbonde på Rantakyrö gård i Pello, använde detta bomärke 1762.

Kyrö (Mäkikyrö) i Pello, variant 3. Bomärket har vissa likheter med Jöns Olofsson Kyröläinens bomärke från 1613 och användes 1813 av Per Persson Kyrö (1733-1823), husbonde på Mäkikyrö gård i Pello.


Käyräsvuopio i Ruskola. Gården Käyräsvuopio, som är känd sedan 1539, övertogs omkring 1616 av Jöns Persson (Jaukkuri), son till birkarlen Per Jönsson Jaukkuri i Ruskola. Dennes son, nämndemannen Olof Jönsson Käyräsvuopio, använde detta bomärke ca. 1650.


Laakso i Jerijärvi, variant 1. Bomärket användes av Ingeborg Margareta Andersdotter Laakso 1859.

Laakso i Jerijärvi, variant 2. Bomärket användes 1862 av Efraim Laakso.


Lampinen i Juoksengi. Släkten Lampinen härstammar från Olof Jönsson Lampinen eller Tikka (nämnd 1632-85). Hans son Olof Olsson Lampinen använde detta bomärke 1675.


Laukkuvaara i Puostijärvi. Bomärket användes av Lars Eriksson Laukkuvaara 1859.


Lauri i Armasjärvi. Bomärket användes av Isak Lauri 1858.


Lauri i Turtola. Bomärket användes 1762 av Abraham Hindersson Lauri.


Löpare i Kuivakangas? Bomärket användes 1804 av Maria Johansdotter, änka efter soldaten Isak Mickelsson Löpare.


Matti i Turtola. Bomärket användes 1804 av nämndemannen Mickel Persson Matti (*1736).


Mattila i Pello. Bomärket användes 1630 av Nämndemannen Anund Anundsson (Mattila).


Mattila i Kuivakangas. Bomärket användes 1802 av Johan Mickelsson Mattila (*1768).


Mukkavaara. Bomärket användes av Olof Mickelsson Mukkavaara 1850.


Muotka i Kuivakangas, variant 1. Gården Muotkas i Kuivakangas förste husbonde var Henrik Mickelsson Muotka, son till länsmannen Mickel Jönsson Kohkoinen och sonson till Jöns Klemetsson Kohkoinen (se vidare Kohkoinen). Bomärket användes av Fredrik Muotka 1832.

Muotka i Kuivakangas, variant 2. Bomärket användes 1852 av Isak Johansson Muotka. Det påminner om släkten Kohkoinens bomärke och kan därför vara gårdens ursprungliga bomärke.


Myllymäki i Juoksengi, variant 1. Bomärket användes 1813 av Olof Olsson Myllymäki.

Myllymäki i Juoksengi, variant 2. Bomärket användes 1813 av Abraham Henriksson Myllymäki.


Mäki i Turtola. Släkten är en gren av släkten Lampinen i Juoksengi. Bomärket, som är identiskt med släkten Lampinenens, användes av Olof Jonasson Mäki i Turtola 1762.


Mäkitalo i Ruskola. Bomärket användes av Salomon Nilsson Mäkitalo 1850.


Mäkitalo. En Abraham Mäkitalo använde detta bomärke 1850.


Mämmi i Turtola. Bomärket användes av Mats Larsson Pynnöy eller Mämmi 1607. Denne nämns 1606-1608 i Koivukylä, Kemi landsförsamling. Under åren 1612-34 återfinns han i Turtola. Alla hans barn lämnade Mämmilä gård; två söner, Tomas och Lars, flyttade till Alamuonio i Pajala socken, en son, Mats, flyttade till Narkaus i Överkalix. Från dessa tre bröder härstammar ett mycket stort antal släkter i Överkalix, Tornedalen och Finland.


Mörtberg i Matarengi. Släkten Mörtberg härstammar från nämndemannen Petrus Henriksson (Piekko) i Särkilax (nämnd 1539-56). Hans sonsons sonson Mats Henriksson Piekko blev genom giftermål med den äldre släkten Hettas sista medlem husbonde på Hetta gård i Matarengi år 1665. Mats sonson Hans Hindersson Hettas barn upptog namnet Mörtberg. Abraham Eriksson Mörtberg (1740-1834), sonson till Hans Hindersson Hetta, använde detta bomärke 1806.


Nalle i Juoksengi. Bomärket användes 1813 av Per Samuelsson Nalle.


Niska i Juoksengi. Bomärket användes 1810 av Abraham Niska.


Niemi i Juoksengi. Bomärket användes 1762 av Erik Larsson Niemi.


Niemi i Pello, variant 1. Gården har avsöndrats från Kylli gård i Pello. Bomärket användes 1762 av husbonden Mickel Jönsson Niemi (*1722).

Niemi i Pello, variant 2. Bomärket användes 1806 av nämndemannen Per Persson Niemi (*1761).


Nirviä. Bomärket användes av nämndemannen Erik Mickelsson Nirviä 1694.


Nulu i Marjosaari. Bomärket användes av Gabriel Persson Bucht eller Nulu 1837.


Nulu i Torakankorva (Marjosaari). Bomärket användes år 1850 av Erik Adamsson Nulu .


Oja i Juoksengi. Bomärket användes 1813 av Johan Persson Oja (*1760).


Olli i Pello. Släkten Olli i Pello härstammar från birkarlen Jöns Henriksson (nämnd 1559-80), efter vars son birkarlen Olof Jönsson (nämnd 1582-1633) gården är uppkallad. Denne Olof Jönssons sonson, nämndemannen Jöns Hindersson Olli, använde detta bomärke 1694.


Outinen i Juoksengi, variant 1. Bomärket användes 1694 av nämndemannen Henrik Pålsson Outinen.

Outinen i Juoksengi, variant 2. Bomärket användes 1863 av Erik Ersson Outinen.


Perttu i Matarengi. Bomärket användes av Bertil Perttu i Matarengi 1815.


Pieti i Kuivakangas, variant 1. Bomärket användes 1835 av Johan Olsson Pieti.

Pieti i Kuivakangas, variant 2. Bomärket användes 1860 av nämndemannen Johan Petter Johansson Pieti (*1825), men redan 1862 använde han åter ett bomärke som mer påminde om hans far (?) Johan Olsson Pietis.

Pieti i Kuivakangas, variant 3. Bomärket användes 1862 av den ovannämnde Johan Petter Johansson Pieti.


Planting i Matarengi, variant 1. Bomärket användes ca. 1850 av Israel Persson Planting.

Planting i Matarengi, variant 2. Bomärket användes 1860 av ovannämnde Israel Persson Planting.


Poika i Turtola. Bomärket användes 1620 av birkarlen Henrik Henriksson Poika i Matarengi.


Pudas i Ruskola. Bomärket användes av Johan Johansson Pudas i Ruskola 1837.


Purainen i Pello. Släkten kom till Tornedalen med savolaksaren Henrik Pålsson Purainen, även kallad Savolainen, som omnämns i Pello 1585-1605. Bomärket användes 1762 av hans ättling Per Olofsson Purainen (1720-91).


Rahtu i Kuivakangas, variant 1. Birkarlssläkten Rahtu härstammar möjligen från Lumijoki i Österbotten, där en släkt med samma namn under 1500-talet var en av landskapets rikaste. Bröderna Henrik (birkarl 1559) och Nils Larsson Rahtu (nämnd 1555-77) i Matarengi blev stamfar för var sin gren av släkten: Från Henrik härstammade släkten Hetta i Matarengi (se vidare Mörtberg). Nils, vars sonson Erik Olofsson Rahtu var birkarl, blev stamfar för släkten Rahtu i Kuivakangas. Bomärket användes 1692 av nämndemannen Mickel Mickelsson Rahtu. År 1755 använde nämndemannen Erik Rahtu i Kuivakangas ett bomärke som var likt en eskulapstav.

Rahtu i Kuivakangas, variant 2. Bomärket användes 1694 av den ovan nämnde nämndemannen Mickel Mickelsson Rahtu.

Rahtu i Kuivakangas, variant 3. Bomärket användes 1813 av Erik Matsson Rahtu (*1764).

Rahtu i Kuivakangas, variant 4. Bomärket användes 1813 av Per Adamsson Rahtu (*1752).


Rautia (Rautio) i Kuivakangas, variant 1. Bomärket användes 1630 av nämndemannen Hans Eriksson Perttuli-Rautia.

Rautia (Rautio) i Kuivakangas, variant 2. Bomärket användes 1694 av Hans Eriksson Rautias son, nämndemannen Staffan Hansson Rautia.

Rautio i Kuivakangas, variant 3. Bomärket användes 1861 av Isak Eskilsson Rautio (*1820).


Rautila i Juoksengi, variant 1. Bomärket användes 1762 av Lars Larsson Rautila.

Rautila i Juoksengi, variant 2. Bomärket användes 1834 av Johan Rautila.


Rova i Marjosaari, variant 1. Bomärket användes 1813 av Johan Gabrielsson Bucht-Rova.

Rova i Marjosaari, variant 2 ?. Bomärket användes 1813 av Aron Nilsson Rova, troligen husbonde på Rova gård i Marjosaari.


Rovainen i Haapakylä. Bomärket användes 1831 av Johan Rovainen.


Räv i Tengeliö. Bomärket användes 1810 av Anders Hansson Räv (*1761).


Simu i Haapakylä. Släkten är en gren av släkten Heikkilä. Erik Larsson Heikkiläs son, kyrkvärden och fjärdingskarlen Simon Eriksson Heikkiläs, ättlingar upptog vid 1700-talets slut namnet Simu. Bomärket användes 1801 av Simon Simonsson Heikkilä-Simu.


Stålnacke i Pyhäjärvi. Släkten är en gren av brukssläkten Stålnacke (se Jukkasjärvi). Nybyggaren Isak Simonsson Stålnacke eller Pyhäjärvi i Pyhäjärvi använde detta bomärke 1872.


Taavola i Juoksengi. Bomärket användes 1630 av nämndemannen och birkarlen David Persson (Taavola).


Tervaniemi i Pirttiniemi. Bomärket användes 1861 av Johan Nilsson Tervaniemi.


Tikkanen i Juoksengi. Nämndemannen Anders Olofsson Tikkanen (nämnd 1587-1631), husbonde på sedermera Lampinen gård i Juoksengi, undertecknade med detta bomärke Älvsborgs lösen, andra terminen, 1613. Då han inte verkar ha haft några söner, övertog Olof Jönsson Lampinen, som troligen var hans svärson, gården (se Lampinen).


Tuoma i Kaulinranta, variant 2. Nämndemannen Olof Nilsson Tuoma använde detta bomärke 1773.

Tuoma i Kaulinranta, variant 2. Nils Nilsson Tuoma använde detta bomärke 1813.


Töyrä i Haapakylä. Bomärket användes 1813 och 1837 av Salomon Mickelsson Töyrä.


Vaara i Kannusjärvi. Bomärket användes 1862 av Adam Vaara.


Vanhainen i Kaulinranta. Bomärket användes 1813 av Isak Abrahamsson Mörtberg-Vanhainen (*1770).


Vanhapiha i Juoksengi. Bomärket användes 1813 av Mickel Vanhapiha.


Vuopio i Kaulinranta, variant 1. Bomärket användes 1803 av Johan Henriksson Vuopio (1762-1826).

Vuopio i Kaulinranta, variant 2. Bomärket användes 1813 av ovannämnde Johan Henriksson Vuopio.


Ylinenjärvi i Ylinenjärvi. Johan Ylinenjärvi använde detta bomärke 1833.


Ylitalo i Aapua. Bomärket användes 1862 av Salomon Johansson Ylitalo (1836-1910).


Kult - se Pajala
Pessa - se Jukkasjärvi
Westerberg - se Pajala


FAKSIMILER
Där ej annat anges är de hämtade från Övertorneås kyrkoräkenskaper

NÄMNDEMÄN I ÖVERTORNEÅ SOCKEN 1694
(ur mantalslängden)


Bomärkena tillhör:
Rad 1: Per Persson i Kainuunkylä, Jöns Hindersson Olli i Pello
Rad 2: Lars Andersson Lassinantti i Koivukylä, Erik Mickelsson Nirviä i Marjosaari
Rad 3: Henrik Pålsson Outinen i Juoksengi
Rad 4: Staffan Hansson Rautia i Kuivakangas, Mickel Mickelsson Rahtu i Kuivakangas
Rad 5: Henrik Matsson Pajanen i Pajala, Anders Andersson Huhta i Niemis

HEIKKILÄ
(Haapakylä)
Olof Heikkiläs bomärke 1821

JUNTTI
(Ruskola)
Mickel Junttis bomärke 1819

KYRÖ
(Pello)
Jöns Olofsson Kyröläinen 1613 (ur Älvsborgs lösen)

MÖRTBERG
(Matarengi)
Abraham Abrahamsson Mörtbergs bomärke 1802

PLANTING
(Matarengi)
Per Planting 1816

ROVAINEN
(Haapakylä)
Karl Matsson Rovainen 1800


[Tillbaka]