SÄRSKILDA SLÄKTERS BOMÄRKESFÖRING


OLKKURI

Många av släktens medlemmar använde bomärken som bygger på hakar, kanske ett arv från släktens stamgård Lovikka i Kainuunkylä. I övrigt skiljer sig bomärkena mycket åt mellan släktgrenarna.

 

PAJANEN

Åtskilliga grenar av släkten Pajanen, som härstammar från birkarlen Lasse Pajanen, Pajalas grundläggare, har använt sig av varianter av släktens karaktäristiska bomärke, ett bomärke som förefaller bestå av stamfaderns initialer: LP, och som sannolikt först användes av Lasse Pajanen. Släktens bomärke förefaller ha inspirerat ett stort antal bomärken för andra släkter i Pajala socken och Torne lappmark.

 


[Tillbaka]